Litý asfalt je směs hutného kameniva, kamenné moučky a asfaltového pojiva smíšeného spolu za horka v předepsaných poměrech. Rozprostírá se ručně v jedné nebo více vrstvách. Povrchová úprava je v případě požadavku drsnosti prováděna posypem křemičitým pískem a následně se povrch zaválcuje kovovým válcem. Bez posypu je povrh litého asfaltu hladký. Tloušťka vrstvy litého asfaltu v pozemních a průmyslových stavbách činí 2,5 – 4 cm.

Máte ve svých skladech nebo výrobních halách NEVYHOVUJÍCÍ BETONOVÉ NEBO JINÉ PODLAHY, které jsou popraskané, vydrolené, nerovné a prašné? Máme pro Vás řešení. Položíme na Váš již nevyhovující povrch novou průmyslovou podlahu – LITÝ ASFALT – který je rychlým, jednoduchým a levným řešením. Práce je možno provádět i za částečného omezení provozu.

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

např.podlahy do výroby plastů, dřevovýroby, kovovýroby, sklady papírenského, drogistického a jiného zboží, sklady stavebního materiálu a mnoha dalších produktů.

POTRAVINÁŘSTVÍ

např. podlahy do skladů potravin, nápojů, chladíren, výroby atd.

ZEMĚDĚLSTVÍ

např. podlahy do skladů na zemědělské komodity (obiloviny, brambory, ovoce, zelenina apod.), sklady hnojiv, silážní žlaby, stáje, podlahy do hal na odchov drůbeže.

Dále se litý asfalt může použít jako konečná vrstva na chodníky, hřiště, místní komunikace – v areálu firem apod., odstavné a parkovací plochy.

vlastnosti litého asfaltu