Cenová kalkulace se provádí na základě objemu zakázky (množství m²).