Litý asfalt

Litý asfalt je směs hutného kameniva, kamenné moučky a asfaltového pojiva smíšeného spolu za horka v předepsaných poměrech. Rozprostírá se ručně v jedné nebo více vrstvách. Povrchová úprava je v případě požadavku drsnosti prováděna posypem křemičitým pískem a následně se povrch zaválcuje kovovým válcem. Bez posypu je povrh litého asfaltu hladký.Tloušťka vrstvy litého asfaltu v pozemních a průmyslových stavbách činí 2,5 - 4 cm.

 

Máte ve svých skladech nebo výrobních halách NEVYHOVUJÍCÍ BETONOVÉ NEBO JINÉ PODLAHY, které jsou popraskané, vydrolené, nerovné a prašné? Máme pro Vás řešení. Položíme na Váš již nevyhovující povrch novou průmyslovou podlahu – LITÝ ASFALT - který je rychlým, jednoduchým a levným řešením. Práce je možno provádět i za částečného omezení provozu.

Široká oblast použití :

Průmyslová odvětví – např.podlahy do výroby plastů, dřevovýroby, kovovýroby, sklady papírenského, drogistického a jiného zboží, sklady stavebního materiálu a mnoha dalších produktů.

Potravinářství - např. podlahy do skladů potravin, nápojů, chladíren, výroby atd.

Zemědělství - např. podlahy do skladů na zemědělské komodity (obiloviny, brambory, ovoce, zelenina apod.), sklady hnojiv, silážní žlaby, stáje, podlahy do hal na odchov drůbeže.

Dále se litý asfalt může použít jako konečná vrstva na chodníky, hřiště, místní komunikace – v areálu firem apod., odstavné a parkovací plochy.

Vlastnosti litého asfaltu :

• nevyžaduje žádnou dobu pro tuhnutí – po vychladnutí je ihned pochozí
• má vynikající odolnost proti opotřebení
• je necitlivý na slabé působení ropných produktů
• odolný proti střídání tepla a mrazu
• velmi dobře tlumí hluk
• je vodotěsný a bez dutin
• otěruvzdorný – nedrolí se, odolává manipulace s nakladači ve skladech, vozíky apod.
• tepelně izolační
• prakticky nehořlavý – protokol o zkouškách požárně technických charakteristik
• nevyžaduje prakticky žádnou péči a údržbu
• snadné čištění vodou a běžnými čistícími prostředky
• je recyklovatelný a tím šetrný k životnímu prostředí
• hygienicky nezávadný – odborný posudek Státního zdravotního ústavu v Praze
• z litého asfaltu nevycházejí žádné měřitelné emise a tím není ohrožováno zdraví

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com