haly na chov drůbeže

Bovinex s.r.o. – hala na chov drůbeže

FKP Plačice, s.r.o. – hala na chov brojlerů

Agro Produkce s.r.o., farma Oldřišov – hala na chov drůbeže

Best s.r.o. Opava

Hala na chov drůbeže – Družstvo Tekra Lično

Hala na chov drůbeže – Ludmila Balková Kamýk n.Vltavou

Hala na chov drůbeže – Mach a.s. farma Moravany

Hala na chov drůbeže – Vodňanské kuře s.r.o. – farma Kněževes

Hala na chov drůbeže – Vodňanské kuře s.r.o. – farma Rohatec

Perena s.r.o

Slovácký statek, spol. s r.o. Hodonín – hala na chov drůbeže

Vejce CZ s.r.o

Vodňanské kuře s.r.o. farma Mikulovice

Vodňanské kuře s.r.o. farma Rohatec – hala na chov drůbeže

Vodňanské kuře s.r.o. farma Sendražice

ZD Březina nad Jizerou – hala na chov drůbeže

Hala na chov drůbeže

Hala na chov drůbeže

Hala na chov drůbeže

Hala na chov drůbeže

hala na chov drůbeže

hala na chov drůbeže